AKPA

Sanayici Raif Dinçkök, İstanbul Sanayi Odası’nın 30 Mayıs 1952’de toplanan ilk meclisine seçilen üyelerden biri oldu. İlk dönemlerden itibaren Yönetim Kurullarında görev aldı ve 1956-1960 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. İSO’ya bugünkü tarihi merkez binasını kazandıran Raif Dinçkök, ilk dönemden, vefat ettiği 1994 yılına kadar, “İstanbul Sanayi Odası’nın Duayeni” olarak görev yapmıştı. Mesai arkadaşlarının ve yakın dostlarının hatıralarında Raif Dinçkök, İstanbul Sanayi Odası’nda yaptığı hizmetlerin ötesinde, Türk özel sektör sanayinin gelişimi için çaba harcamış, sanayicilik vasfının kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları büyük bir özveri ve dayanıklılıkla göğüslemiş, çalışkanlığı ve gösterişi sevmeyen kişiliğiyle, iş dünyasında örnek alınan mümtaz bir şahsiyet olarak anılmaktadır.


Rumeli'den Türkiye'ye Göç


Balkan Harbi sırasında, ailesi, bugün Yunanistan’la Makedonya arasında kalan Doyran Gölü bölgesinden Türkiye’ye göç ederken, 1912 yılında Selanik’te doğan Raif Dinçkök, İstanbul’da Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1934 yılında baba mesleği olan ticaret hayatına atılmıştı. Aslında Doyran şehrinin tanınmış, varlıklı ailelerinden biri olan Dinçkök’ler, kalabalık bir grup halinde önce İzmir’e göç etmişlerdi. Ailenin bir kısmı İzmir’de yerleşerek Doyran soyadını almış, büyükbaba Ali Bey ise, eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a taşınmıştı. İstanbul’da taahhüt işleri ve ticaret hayatına başlayan büyükbaba Ali Bey, 1934 yılında Dinçkök soyadını almıştı. Büyükbaba Ali Dinçkök Bey, o yıllarda Laleli semtinde, “Dinçkök” apartmanını yaptırmış ve vefatına kadar orada ikamet etmişti. 1934-1943 yılları arasında Ankara’da ticaret ve müteahhitlik faaliyetlerini sürdüren Raif Dinçkök, 1943 yılında İstanbul’a gelerek, Sultanhamam’da iplik ve kumaş ticaretine başlıyordu. Raif Dinçkök, ticaret erbabı arasında, dürüst, ciddi ve ağırbaşlı kişiliği ile sözü dinlenen, işadamları arasında zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklarda kendisinden özel hakemlik yapması istenen bir kişi olmuştu.

Ticaretten Sanayiciliğe Geçti


İplik ve kumaş ticaretiyle uğraştığı yıllarda, fason dokuma imalatına da başlayan Raif Dinçkök, böylece sanayicilik düşüncesini de yavaş yavaş hayata geçiriyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’de özel sektörün geliştirilmesi çabaları meyvelerini veriyor, özel sektör sanayi tesislerinin sayıları hızla artıyordu. İşte bu öncü müteşebbisler arasında yer alan Raif Dinçkök, bir yandan İstanbul Sanayi Odası’nın kuruluş çalışmalarına katılıyor, diğer yandan da Aksu İplik Dokuma Fabrikası’nın Bakırköy tesislerinin kuruluşunu 1 Ekim 1952 tarihinde gerçekleştiriyordu. Yatırım ve üretimin, ülke ekonomisi için taşıdığı önemin bilinciyle hareket eden Raif Dinçkök, daha sonraki yıllarda,oğulları ve profesyonel kadroları ile birlikte Ariş, Dinarsu, Aksa, Ak-Al, Ak-Kim, Ak-Tops ve Akenerji tesislerini gerçekleştiriyordu.

Mütevazı Lider


Yakın dostlarının ifadeleriyle Raif Dinçkök, sakin ve gösterişi sevmeyen tabiatı, mütevazı kişiliğiyle çevresine hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Fevkalade diyalog kabiliyeti ve liderlik vasfıyla sosyal faaliyetlere de büyük önem veren Raif Dinçkök, mesleki kuruluş üyeliklerinin yanı sıra, pek çok sosyal nitelikli kuruluşun da üyesiydi. Vakıf ve dernek üyeliklerinin yanı sıra, Büyük Kulüp Derneği’nin 15 yıl süreyle başkanlığını yapmıştı. Spora olan ilgisini ise, güçlü bir taraftarlık ruhu ile görev yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu’ndaki hizmetlerinde somutlaştırmıştı.

Yaptıkları İşi Sevdirerek Yönetmek


İş hayatındaki mesai arkadaşlarının hafızalarında yer ettiği haliyle, insan ilişkilerini dürüstlük ve mütevazılık üzerine inşa eden Raif Dinçkök, insanları yaptıkları işi sevdirerek yönetmeye özen gösterirdi. 25 Şubat 1994 tarihinde yaşama veda eden Değerli Sanayici Raif DİNÇKÖK, Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık 1999 tarihli kararı ile "Devletin Yüceltilmesine ve milli menfaatlerimize önemli ölçüde katkıda bulunması" nedeni ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edilmiştir.